نوار کناری

آنتی ویروس 2 کاربره ESET INTERNET SECURITY

89.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 20
دوره زمانی‏:‏ 365 روزه ‏(‏از لحظه فعال سازی‏)‏قابلیت فعال سازی روی 2 کامپیوتر ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار حسابدار (مالی خزانه)

2.850.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه *     2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری *     3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) *     4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار هوابار

7.250.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه *     2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری *     3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) *     4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار خزانه داری

2.450.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه *     2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری *     3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) *     4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و ...

نرم افزار مالی حسابان

5.300.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 10
یکسال پشتیبانی رایگان ...

نرم افزار حسابدار

5.700.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 10
تلفیقی از حسابداری و خزانه دارییکسال پشتیبانی رایگان ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار حسابدار ویژه

3.400.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه * 2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری * 3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) * 4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و نرم افزارهای جانبی * 5 حضور ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار مالی حسابان

2.650.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
...

نرم افزار خزانه داری حسابان

4.900.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 10
یکسال پشتیبانی رایگان ...

نرم افزار حسابدار ویژه

6.800.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 10
تلفیقی از نرم افزارهای مالی ، خزانه ، انبار، فروشمناسب برای امور بازرگانی و فروشگاهییکسال پشتیبانی رایگان ...

نرم افزار هوابار

14.500.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 10
یکسال پشتیبانی رایگان ...